Regulamin

Serwis MojeSudoku.pl, zwany w dalszej części dokumentu Serwisem, jest serwisem internetowym prowadzonym przez firmę elNiño Paweł Gniadkowski z siedzibą w Krakowie, przy ul. Przemiarki 23/30.

Poniższy dokument stanowi formę porozumienia pomiędzy właścicielem Serwisu, a osobami korzystającymi z Serwisu - Użytkownikami.

Odpowiedzialność

Serwis jest bezpłatny i skierowany do osób zainteresowanych amatorsko grą w Sudoku.

Przedstawione w Serwisie opinie, poglądy i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów i nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób.

Dane publikowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Prawa autorskie

Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach niekomercyjnych lub komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby reprezentującej właściciela Serwisu.

Ochrona prywatności

Właściciel serwisu w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu. Dane uzyskane na drodze dobrowolnej i bezpłatnej rejetracji konta w serwisie są wykorzystywane przez właściciela Serwisu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 z dnia 29.10.1997 poz. 833).

Każdy użytkownik ma możliwość zgłoszenia prośby o natychmiastowe usunięcie konta i wszelkich danych osobowych poprzez wysłanie wiadomości e-mail do właściciela Serwisu z adresu użytego podczas rejestracji.

Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do przesyłania zarejestrowanym użytkownikom wiadomości o charakterze reklamowym, jednak nie częściej, niż raz na dwa tygodnie.

Właściciel Serwisu wykorzystuje pliki cookies do zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych o oglądalności Serwisu oraz do świadczenia usług reklamowych polegających na prezentowaniu treści reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkowników przy użyciu narzędzi odpowiednio: Google Analytics oraz Google AdSense. Administratorem cookies jest Google Inc. z/s w USA. Informacje o tym, jak Google wykorzystuje dane znajdują się tutaj: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/

Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu oświadcza, że zapoznał się z zapisami powyższego dokumentu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.